2132/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2132/QĐ-UBND
Điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản số 81/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 05/06/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2132_signed.pdf
 Trở về trang trước