77/TB-UBND
Chi tiết văn bản
77/TB-UBND
Thông báo nghỉ hưu đối với Tổng Biên tập kiêm Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa
Ngày ban hành 18/03/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT32431177-3-20211615948962768_tuandm_18-03-2021-14-16-04_signed.pdf
 Trở về trang trước