3087/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3087/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích xây dựng Nhà máy sản xuất tấm lót đường từ tre, luồng ép tại xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc
Ngày ban hành 15/09/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT623169002-9-20221662799106434_(giangld)(14.09.2022_17h47p26)_signed.pdf
 Trở về trang trước