1977/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1977/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép thực hiện các công trình, dự án và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Nông Cống, huyện Như Thanh và thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 09/06/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT43977470-6-20211623201348302_(giangld)(09.06.2021_14h44p21)_signed.pdf
 Trở về trang trước