3590/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3590/QĐ-UBND
Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất: Khu đất xây dựng Trường mầm non thuộc MBQH điều chỉnh chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT482747119-9-20211631581748574_thinv_14-09-2021-10-18-26_signed.pdf
 Trở về trang trước