949/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
949/QĐ-UBND
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 23/03/2023
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT416132224-3-20231679552786546hoangmc23.03.2023_15h47p00_tuandm_23-03-2023-16-06-39_signed.pdf
 Trở về trang trước