1775/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1775/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án số 1 Khu đô thị trung tâm thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 25/05/2023
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT486223200-5-20231684918754891hieulv25.05.2023_10h00p37_liemmx_25-05-2023-10-24-40_signed.pdf
 Trở về trang trước