191/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
191/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022
Ngày ban hành 11/01/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT242942526-1-20221641875288804trangnt11.01.2022_12h43p00_tuandm_11-01-2022-13-45-44_signed.pdf
 Trở về trang trước