3031/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3031/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ cá lóc đạt tiêu chuẩn VietGap tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa"
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT430734699-7-20201596077077613_quyennd_30-07-2020-16-02-40_signed.pdf
 Trở về trang trước