2625/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2625/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ Quốc lộ 47 đi cầu Tổ Rồng (điểm đầu tiếp giáp đường mòn Hồ Chí Minh tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, điểm cuối tiếp giáp đường Xuân Cao đi xã Luận Thành tại địa phận xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân)
Ngày ban hành 02/08/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT36425273-8-20221659339080080_liemmx_01-08-2022-19-19-12_signed.pdf
 Trở về trang trước