14542/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14542/UBND-CN
Hiệu chỉnh chỉ tiêu quy hoạch của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu dân cư thương mại và dịch vụ tại phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa.
Ngày ban hành 30/09/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT512768678-9-20221664420887055_trangnt_30-09-2022-07-53-30_signed.pdf
 Trở về trang trước