179/GP-UBND
Chi tiết văn bản
179/GP-UBND
Cấp Giấy phép Khai thác khoáng sản và thuê đất (gia hạn) của CTCP xây dựng thương mại Tuấn Minh
Ngày ban hành 31/05/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp179_signed.pdf
 Trở về trang trước