5309/UBND-NN
Chi tiết văn bản
5309/UBND-NN
V/v giao giải quyết đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 836/TTr-STTTT ngày 12/4/2024.
Ngày ban hành 17/04/2024
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT300454284-4-20241713252357307tungct16.04.2024_15h15p57_tungct_17-04-2024-08-07-42_signed.pdf
 Trở về trang trước