3147/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3147/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hợp tác xã Đại Hải xã Hải Thanh
Ngày ban hành 21/09/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT185949895-9-20221663667382008_thinv_21-09-2022-08-20-47_signed.pdf
 Trở về trang trước