3804/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3804/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Đức Chương chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa để thực hiện dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp
Ngày ban hành 15/09/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT303856660-9-20201600077272142_(quyennd)(15.09.2020_08h52p04)_signed.pdf
 Trở về trang trước