62/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
62/QĐ-UBND
Cho phép Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Misa chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất tại xã Điền Trung, huyện Bá Thước để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà máy gạch không nung Bá Thước
Ngày ban hành 08/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d62.signed.pdf
 Trở về trang trước