146/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
146/QĐ-UBND
Phê duyệt số lượng và dự toán kinh phí thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi năm 2020 theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ
Ngày ban hành 12/01/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT50483673-1-20211610338743977dinhquanghung11.01.2021_11h36p38_tuandm_11-01-2021-13-43-59_signed.pdf
 Trở về trang trước