7172/UBND-CN
Chi tiết văn bản
7172/UBND-CN
Giao triển khai các Thông tư số 18/TT-BGTVT, số 19/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
Ngày ban hành 11/06/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c7172_signed.pdf
 Trở về trang trước