16336/UBND-CN
Chi tiết văn bản
16336/UBND-CN
Giao tham mưu bàn giao hạng mục công trình điện tại thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT911148980-11-20201605756789046_trangnt_20-11-2020-09-12-13_signed.pdf
 Trở về trang trước