1753/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1753/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Thương mại Hiền Thúy chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để sử dụng vào mục đích Khu trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, gỗ xuất khẩu, dịch vụ thương mại tổng hợp Hiền Thúy tại xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 19/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT965358121-5-20201589856254689_quyennd_19-05-2020-09-56-50_signed.pdf
 Trở về trang trước