3785/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3785/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Mai Xuân Giang
Ngày ban hành 14/09/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT660193053-9-20201600144635035_(xungnd)(15.09.2020_22h41p05)_signed.pdf
 Trở về trang trước