619/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
619/QĐ-UBND
Sửa đổi Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT438895962-2-20211613695725401_liemmx_19-02-2021-17-07-51_signed.pdf
 Trở về trang trước