4232/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4232/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Hợp tác xã Xuân Dương
Ngày ban hành 07/10/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT879842185-10-20201601994981061chanth06.10.2020_22h03p32_thinv_07-10-2020-08-19-00_signed.pdf
 Trở về trang trước