6554/UBND-NN
Chi tiết văn bản
6554/UBND-NN
Giao tham mưu thực hiện Công văn số 4030/BTC-HCSN ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Bộ Tài chính
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT971451213-5-20221652238647477_(tungct)(11.05.2022_17h26p46)_signed.pdf
 Trở về trang trước