8929/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8929/UBND-CN
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa.
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT180045955-6-20221655799275937_(trangnt)(22.06.2022_09h49p44)_signed.pdf
 Trở về trang trước