8847/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8847/UBND-CN
Giao xem xét đề nghị bổ sung mỏ đá vôi làm VLXD thông thường vào quy hoạch khoáng sản hoặc vào Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/07/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ qqqqqq
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8847_signed.pdf
 Trở về trang trước