5771/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
5771/UBND-THKH
Chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm y tế huyện Ngọc Lặc
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT654508452-4-20211619159578581_tungdt_03-05-2021-16-27-12_signed.pdf
 Trở về trang trước