32/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
32/CĐ-UBND
Công điện khẩn về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 7 và mưa lũ
Ngày ban hành 09/10/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT856332461-10-20211633770588034tungct09.10.2021_16h17p35_giangld_09-10-2021-16-29-20_signed.pdf
 Trở về trang trước