150/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
150/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án 2, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ
Ngày ban hành 12/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT648730057-1-20211610013651294_giangld_11-01-2021-16-25-06_signed.pdf
 Trở về trang trước