5067/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5067/QĐ-UBND
Phê duyệt thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Hà Trung
Ngày ban hành 26/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT160618280-11-20201606287448708_quyennd_25-11-2020-21-23-40_signed.pdf
 Trở về trang trước