10526/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
10526/UBND-THKH
Chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Như Thanh
Ngày ban hành 21/07/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT706379521-7-20211626435959756hoangmc18.07.2021_23h11p06_tungdt_20-07-2021-22-30-44_signed.pdf
 Trở về trang trước