26/KH-UBND
Chi tiết văn bản
26/KH-UBND
Kế hoạch triển khai các dự án được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2020
Ngày ban hành 02/02/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT436197435-2-20211612142259108_tuandm_01-02-2021-17-00-13_signed.pdf
 Trở về trang trước