735/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
735/QĐ-UBND
V/v phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng khuôn viên nhà thờ giáo họ Tây Trác tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành
Ngày ban hành 16/02/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT526848974-2-20241707978949496_(giangld)(16.02.2024_08h01p41)_signed.pdf
 Trở về trang trước