13779/UBND-CN
Chi tiết văn bản
13779/UBND-CN
Giao giải quyết đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT132573635-9-20231694939090851_(hieulv)(18.09.2023_14h01p46)_signed.pdf
 Trở về trang trước