134/GP-UBND
Chi tiết văn bản
134/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần TV Thái Thịnh (địa chỉ: Lô A42, MBQH 08, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được hành nghề khoan nước dưới đất.
Ngày ban hành 06/08/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT329741001-8-20201596593609728chanth05.08.2020_09h33p41_quyennd_05-08-2020-16-03-18_signed.pdf
 Trở về trang trước