1753/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1753/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 (mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc và thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, diện tích 21,36ha)
Ngày ban hành 23/05/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT251317249-5-20231684123190706_(giangld)(23.05.2023_11h25p26)_signed.pdf
 Trở về trang trước