161/TB-UBND
Chi tiết văn bản
161/TB-UBND
Thông báo tình hình tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2021 và ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm.
Ngày ban hành 17/06/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT183027414-6-20211623920724295_(tungct)(17.06.2021_16h13p18)_signed.pdf
 Trở về trang trước