142/GP-UBND
Chi tiết văn bản
142/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định
Ngày ban hành 18/08/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT340621688-8-20201597653522710chanth17.08.2020_15h49p53_quyennd_17-08-2020-22-00-36_signed.pdf
 Trở về trang trước