12869/UBND-VX
Chi tiết văn bản
12869/UBND-VX
Xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT500141091-9-20201600219178427_(chanth)(16.09.2020_10h53p25)_signed.pdf
 Trở về trang trước