1049/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1049/QĐ-UBND
Phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở bảo vệ đê hữu sông Chu đoạn từ K10+350-K10+750, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 26/03/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1049.signed.pdf
 Trở về trang trước