230/GP-UBND
Chi tiết văn bản
230/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần SHAKITO-VŨ (có địa chỉ tại xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) khai thác, sử dụng nước mặt
Ngày ban hành 26/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT276889517-11-20201606269722290trangnt25.11.2020_15h29p50_quyennd_25-11-2020-21-14-58_signed.pdf
 Trở về trang trước