18481/UBND-NN
Chi tiết văn bản
18481/UBND-NN
Giao thực hiện các thủ tục thẩm định, xét, công nhận xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
Ngày ban hành 23/11/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT607717009-11-20211637565557833_(tungct)(22.11.2021_15h49p01)_signed.pdf
 Trở về trang trước