1025/TB-VP
Chi tiết văn bản
1025/TB-VP
Giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/09/2020
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm vp1025.PDF_signed.pdf
 Trở về trang trước