33/GP-UBND
Chi tiết văn bản
33/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Speed Motion Việt Nam (có trụ sở tại số 55 TT2, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) được khai thác, sử dụng nước dưới đất
Ngày ban hành 27/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT981836919-1-20221643180448292_(giangld)(27.01.2022_08h04p44)_signed.pdf
 Trở về trang trước