2640/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2640/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước Tây Trác, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT558404183-8-20221659460328106_giangld_04-08-2022-05-38-04_signed.pdf
 Trở về trang trước