7169/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
7169/UBND-CNTT
Giao triển khai thực hiện việc cập nhật mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Ngày ban hành 25/05/2023
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT966623983-5-20231684922914739_(chiennv)(25.05.2023_08h23p23)_signed.pdf
 Trở về trang trước