46/GP-UBND
Chi tiết văn bản
46/GP-UBND
Cấp phép cho Công ty TNHH giầy Venus Việt Nam, địa chỉ tại Cụm công nghiệp, làng nghề xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở: Nhà máy sản xuất, gia công giầy dép xuất khẩu tại xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 08/05/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT915683423-5-20231683168974238_giangld_06-05-2023-00-17-15_signed.pdf
 Trở về trang trước