13603/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
13603/UBND-THKH
Về việc giao tham mưu báo cáo thời gian trình hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
Ngày ban hành 15/09/2023
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT751000792-9-20231694664440393_(trangnt)(14.09.2023_16h54p23)_signed.pdf
 Trở về trang trước