5774/UBND-NN
Chi tiết văn bản
5774/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị cho phép thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và Quảng Xương - Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) trên địa bàn huyện Quảng Xương và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Quảng Xương
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT166366030-4-20211619657853098_(tungct)(04.05.2021_07h24p12)_signed.pdf
 Trở về trang trước