2475/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2475/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 29/06/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT645043766-6-20201593164199937_quyenpd_29-06-2020-09-46-19_signed.pdf
 Trở về trang trước